پروژه ها

 • سیستم کنترل تردد ساختمان پتروپارس در عسلویه
petropars4 petropars3
petropars1

petropars2

 • سیستم حفاظت پیرامونی پاورفنس ویلاهای وزارت نیرو در سد لتیان
latian3 latian4
latian2 latian1
 • سیستم حفاظت پیرامونی پاورفنس انبار توانیر
tavanir1 tavanir2
tavanir3 tavanir4
 • سیستم کنترل تردد کارخانه صاایران در شیراز
 • سیستم کنترل تردد و درب های اتوماتیک ورزشگاه و رستوران شرکت ساپکو
 • سیستم کنترل تردد برخی از سالن های شرکت سایپا
 • سیستم کنترل تردد و درب های اتوماتیک شرکت نوکیا
 • سیستم کنترل تردد ساختمان مرکزی بانک ملی ایران (در حال اجرا)
 • سیستم اعلام حریق آدرس پذیر مرکز تجاری پرشین مهرشهر کرج
 • سیستم اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان مرکزی بیمه ایران کرج
 • سیستم اعلام حریق متعارف یک مرکز خرید چندین طبقه در عظیمیه کرج
 • سیستم اعلام حریق آدرس پذیر برج های تعاونی مسکن سایپا
 • اجرای چندین پروژه شخصی و اداری کوچک و بزرگ در تهران و البرز
 • تامین تجهیزات چندین پروژه سیستم کنترل تردد و اعلام حریق در سرتاسر ایران جهت همکاران محترم