حصار الکتریکی

آیا سارقین و متخلفین می توانند به محل و اموال شما از طریق حفاظ پیرامونی یا از روی دیوار و یا از طریق پشت بام ساختمان دسترسی داشته باشند؟ اگر پاسخ شما مثبت است، محل شما آسیب پذیر بوده و باید چاره ای بیندیشید. سیستم حفاظت پیرامونی حصار الکتریکی برای بستن این راه ها به روی متخلفین طراحی گردیده است. این سیستم کاملا” ایمن، موثر و قابل اطمینان بوده و نگرانی های شما را در خصوص امنیت اموال و نفرات در طول مدت شبانه روز از بین می برد. سیستم الکتروفنس یا شوک فنس یک مانع بازدارنده فعال در مقابل افراد غیرمجاز ایجاد کرده و درصورت هرگونه تجاوز احتمالی بلافاصله شما را آگاه می سازد. با نصب این سیستم بسیاری از مشکلات امنیتی شما حل خواهد شد.

voelfontein1b

fence1

cdmfence14

سیستم حصار الکتریکی از تعدادی سیم موازی با فاصله کم ایجاد می شود که توسط عایق های مخصوص روی پایه هایی از روی زمین و یا روی دیوار نصب می گردند. به این سیم ها یک پالس الکتریکی ولتاژ بالا توسط منبع انرژی سیستم اعمال می شود. در صورت هرگونه تماس با سیم ها، یک شوک الکتریکی قوی ولی ایمن به شخص وارد شده و همزمان آلارم سیستم نیز فعال می گردد. طول فنس از قبل زون بندی شده و با ایجاد آلارم، زون مربوطه نیز مشخص می گردد و در نتیجه بلافاصله می توان محل تعرض را بازدید نمود. انواع امکانات ارتباطی و نرم افزار مانیتورینگ نیز با نظر مشتری برای سیستم قابل ارائه می باشد.

fence7

100-0080_img

خطای سیستم و درصد آلارم های کاذب در سیستم الکتروفنس بسیار پائین تر از دیگر سیستم های حفاظت پیرامونی می باشد و در مجموع این سیستم مطمئن ترین سیستم حفاظت پیرامونی در جهان است. دامنه کاربرد سیستم نیز بسیار وسیع بوده و شامل ویلاهای شخصی، کارخانجات، انبارها، زندان ها، پست های برق، تصفیه خانه ها، مزارع، محدوده های مرزی و بسیاری کاربردهای دیگر می باشد.

شرکت نفیس الکترونیک به عنوان نماینده رسمی حصار الکتریکی گریز در استان البرز آمادگی دارد تا نیازهای مشتریان محترم را در این خصوص برآورده نماید.